Badania przemysłowe i prace rozwojowe przedsiębiorstw

Badania przemysłowe i prace rozwojowe w sektorze przedsiębiorstw mogą być zrealizowane dzięki poddziałaniu 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Szybka ścieżka. Służy ono podniesieniu innowacyjności w polskich przedsiębiorstwach dzięki wykorzystywaniu rezultatów prac badawczych i rozwojowych w prowadzonej przez nie działalności gospodarczej.

Badania przemysłowe i prace rozwojowe w sektorze przedsiębiorstw mogą być zrealizowane dzięki poddziałaniu 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Szybka ścieżka.

Autor zdjęcia: Canadian Film Centre

Szybka ścieżka stanowi kontynuację działania realizowanego w ramach konkursu 1.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (więcej informacji pod tym linkiem).

Co stanowi o atrakcyjności Szybkiej ścieżki?

Zaznaczyć należy, że NCBR jest pierwszą instytucją publiczną w Polsce, która wdrożyła rynkowy system wsparcia, który redukuje do minimum wszystkie formalności wiązane z ubieganiem się o przyznanie dofinansowania. Do minimum skrócony został czas wydania decyzji (do 60 dni od złożenia dokumentów).

Wyniki dotyczące pierwszego naboru na dofinansowanie projektów celowych przeprowadzonego w nowatorskiej formule NCBR ogłoszone zostało w kwietniu 2014 roku. Przyznano wówczas dofinansowanie w wysokości 254 milionów złotych, które otrzymało łącznie 115 projektów z zakresu wysokich i średnich technologii.