Co zrobić, by otrzymać dotację?

Z jednej strony, sporo podmiotów załapało się na dotacje, z drugiej jednak, każdy, kto przymierzał się do ich pozyskania, wie jak ciężko przebrnąć przez gąszcz wymaganych formalności, których spełnienie jest warunkiem koniecznym, by załapać się na środki unijne. Chcąc pozyskać dotację trzeba przedrzeć się nie tylko przez skomplikowaną terminologię, znaleźć odpowiedni konkurs i na czas wysłać dobrze napisany wniosek, trzeba również zrobić to wszystko w wymaganej formie, ściśle dopasowując się do wymogów stawianych dla tego rodzaju konkursów.

Punkty informacyjne – źródło informacji

W całym kraju działają sieci punktów informacyjnych, w których można znaleźć pomoc w uzyskaniu dotacji

Autor zdjęcia: kokoroe_ed_tech

W całym kraju działają sieci punktów informacyjnych, w których można znaleźć pomoc w uzyskaniu dotacji (więcej pod linkiem). W miejscach takich można zdobyć odpowiedzi na wszystkie wątpliwości związane z unijnymi programami. Najczęściej, pomoc taka udzielana jest bezpłatnie. Nie należy mylić jej jednak z pomocą udzielaną przez firmy doradcze, zajmujące się opracowywaniem wniosków o dotacje i ich późniejszymi rozliczeniami. Tu, zasada działania konsultantów takich punktów informacyjnych jest zupełnie inna. Nie możemy, więc liczyć na to, że napiszą coś za nas, czy też opracują nam poszczególne elementy naszego wniosku.

O co można zapytać konsultantów w punkcie informacyjnym?

Aby konsultant punktu informacyjnego mógł udzielić nam wiarygodnych informacji, powinniśmy zadbać o to, by pomóc jemu. Warto, więc być przygotowanym do tego, aby udzielić mu informacji mówiących przede wszystkim o tym, kim jest podmiot, który zamierza ubiegać się o przyznanie mu dofinansowania, czyli, czy jest to na przykład:

  • osoba, która chce założyć własna działalność gospodarczą,
  • przedsiębiorstwo – w jakiej branży działa, ilu zatrudnionych jest w niej pracowników, jaki jest jego roczny obrót,
  • instytucja kultury,
  • organizacja pozarządowa,
  • organ administracji publicznej,
  • instytucja naukowo-badawcza,
  •  rolnik,
  • osoba fizyczna,
  • szkoła wyższa bądź też inna placówka szkolna, czy też dydaktyczna;

Istotne, z punktu widzenia pozyskiwania dotacji są także informacje mówiące o tym, w jakim województwie ma być realizowany projekt, a także, czy jest to obszar wiejski, czy też miejski. Ważnymi informacjami są też informacje mówiące o ty, czego dotyczy projekt, a więc, na czym on polega i czemu ma służyć. Konieczne jest również określenie chociażby przybliżonej wartości projektu.

,