Czy łatwo jest otrzymać dotację?

Wiele osób chciałoby uzyskać dotację, lub też inną formę pomocy, udzielanej ze środków unijnych. Skorzystało z tej możliwości już wiele osób, wdrażając dzięki tym środkom różne inicjatywy i realizacje. Plusów dotacji jest bardzo wiele, zwłaszcza ich bezzwrotny, czy też preferencyjny charakter. Z możliwości pozyskania funduszy unijnych w różnej wysokości i na różne cele, tak naprawdę skorzystać może wielu z nas. Często nie mamy jednak takiej świadomości, z góry zakładając, że są one zarezerwowane dla największych graczy. Jest to jednak błąd, bowiem z powodu własnej niewiedzy odmawiamy sobie szansy na niejednokrotnie spełnienie naszych najskrytszych marzeń, które właśnie dzięki dotacjom moglibyśmy urzeczywistnić. Sprawdza się, więc stara prawda ludowa, mówiąca o tym, że skoro dają, to trzeba brać!.

Co zrobić, by dostać dotację?

Autor zdjęcia: Janitors

Autor zdjęcia: Janitors

W praktyce nie jest jednak tak, że z funduszy unijnych może skorzystać każdy, kto chciałby je otrzymać. Przede wszystkim chętnych jest za każdym razem, przy okazji każdego naboru dużo więcej niż środków do rozdysponowania, poza tym – nie wszyscy spełniają wymogi, stawiane tego rodzaju konkursom. Problemem jest również należyte wypełnienie dokumentacji, w tym szczególnie wniosku o dotację. Pozyskiwanie funduszy unijnych w praktyce to nie tylko gąszcz formalności (więcej tutaj), ale także ściśle zdefiniowana przez organ organizujący konkurs metoda ubiegania się o taki rodzaj wsparcia. Choć każdorazowo publikowane i udostępniane są zarówno instrukcje, jak i regulaminy, to jednak nie oznacza to, że każdy jest w stanie należycie sporządzić wniosek. Z tego właśnie względu wiele osób zwraca się ku firmom zewnętrznym, specjalizującym się w takich czynnościach. Na pewno jest to opcja warta rozważenia, bowiem ilość korzyści płynących z tego tytułu zdecydowanie przemawia na korzyść skorzystania z takiej alternatywy.

,