Duże firmy = duże potrzeby. Dotacje dla dużych firm

W przypadku dużych firm, bardzo wyraźnie widać jak gigantycznymi finansami operują każdego dnia w swojej działalności. Niezależnie od tego, w jakiej branży działa taka firma, stanowi twór, który potrzebuje czasem solidnego zastrzyku finansowego, by móc należycie działać na rynku i dalej budować swoją pozycję.

Pieniądze dla dużych firm

W przypadku dużych firm, bardzo wyraźnie widać jak gigantycznymi finansami operują każdego dnia w swojej działalności

Autor zdjęcia: snorski

W nowej, obowiązującej już Perspektywie Finansowej na lata 2014-2020 duzi przedsiębiorcy mają możliwość starania się o dotacje dla firm przyznawane na rozwój firmy, w tym zwłaszcza na podejmowanie lub rozwijanie działalności badawczo-rozwojowej.

Wsparcie w obszarze dotyczącym innowacyjności, dostępne jest dla dużych firm na finansowanie następujących typów projektów:

  • projekty B+R,
  • budowa, bądź też rozbudowa Centrów B+R.

Głównym źródłem, z którego można uzyskać dofinansowanie jest Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (w skrócie PO IR). Warto jednak przy tej okazji wspomnieć, że także środki na wymienione wyżej rodzaje projektów, dostępne są również w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych.