Fundusze strukturalne vs studium wykonalności

Jak to określa nomenklatura powiązana z zagadnieniami ze spektrum funduszy strukturalnych, studium wykonalności, to studium, które przeprowadza się w fazie formułowania projektu. Studium to wykorzystuje się do weryfikacji tego, czy dany projekt posiada dobre podstawy do realizacji i czy odpowiada on potrzebom indywidualnych beneficjentów z danego obszaru objętego analizą.

Studium wykonalności = plan projektu

Studium wykonalności, to studium, które przeprowadza się w fazie formułowania projektu

Autor zdjęcia: mightyohm

Można w dużym uproszczeniu przyjąć, że studium wykonalności powinno stanowić pewnego rodzaju plan projektu. Powinny znaleźć się więc w nim określone i w sposób krytyczny i rzeczowy przeanalizowane wszystkie szczegóły operacyjne danego wdrażania poddanego analizie, czyli:

  • uwarunkowania o charakterze ekonomicznym,
  • uwarunkowania o charakterze społeczno ? kulturowym,
  • uwarunkowania o charakterze handlowym,
  • uwarunkowania o charakterze technicznym,
  • uwarunkowania o charakterze instytucjonalnym,
  • uwarunkowania powiązane z oddziaływaniem/ochroną środowiska naturalnego.

Analiza słuszności realizacji projektu

Można więc spojrzeć na studium wykonalności jako na dokument (kilka słów więcej: http://www.strategor.pl/studia-wykonalnosci/), który pozwala na określenie rentowności przedsięwzięcia, co w rezultacie tworzy jasne uzasadnienie realizacji celu danego projektu i w tym celu jest również wykorzystywane.

,