Kredyt technologiczny szansą dla przedsiębiorców sektora MSP

Tradycyjnie już, najbardziej aktywni i skuteczni w pozyskiwaniu i wykorzystywaniu funduszy pochodzących z budżetu unijnego, okazali się przedsiębiorcy. Należy jednak dawać sobie należy sprawę z tego, że unijne pieniądze stają się coraz trudniej dostępne, również dla przedsiębiorców, a już zwłaszcza tych, którzy planują realizować projekty o charakterze typowo inwestycyjnym.

Kredyt technologiczny udzielany jest przedsiębiorcom przez bank komercyjny

Autor zdjęcia: Images_of_Money

Na co więc może liczyć przedsiębiorca chcący pozyskać dofinansowanie? Czy worek z pieniędzmi został już zawiązany dla przedsiębiorców? Czy nadal można uzyskać dotacje dla firm?

Działanie 4.3 w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka

Bardzo ciekawym rozwiązaniem dla przedsiębiorców zaliczanych do sektora MSP jest działanie 4.3 w Programie Innowacyjna Gospodarka. Działanie to to nic innego jak kredyt technologiczny. Umożliwia on wdrożenie w przedsiębiorstwie nowej technologii, dzięki czemu możliwe jest uzyskiwanie nowych, bądź też znacząco ulepszonych towarów lub usług.

Kredyt technologiczny udzielany jest przedsiębiorcom przez bank komercyjny. Służy on realizacji danej inwestycji technologicznej w firmie. Atrakcyjność kredytów technologicznych polega w dużej mierze na tym, że są one częściowo spłacane ze środków pochodzących z Funduszu Kredytu Technologicznego. Spłata ta realizowana jest w formie premii technologicznej, do wysokości i na warunkach ściśle określonych w ustawie.

,