Rodzaje unijnych funduszy strukturalnych

Fundusze strukturalne przyznawane są państwom zrzeszonym w Unii Europejskiej, w celu pomocy krajom słabiej rozwiniętym w stawaniu się bardziej konkurencyjnym pod względem gospodarczym i społecznym. Dzięki temu, Unia Europejska staje się silna i konkurencyjna. Dążenie do wyrównania poziomu gospodarczego i społecznego państw członkowskich ma także bardzo pozytywny wpływ, na jakość życia w poszczególnych krajach, zwłaszcza tych słabiej rozwiniętych i mniej zamożnych. Dzięki środkom uzyskanym z Unii poziom życia w Polsce znacznie się podniósł, o czym zapewne przekonał się na własnej skórze każdy z nas.

Pozyskiwanie funduszy unijnych

Pozyskiwanie funduszy unijnych możliwe jest z następujących funduszy strukturalnych:

  • Fundusze strukturalne przyznawane są państwom zrzeszonym w Unii Europejskiej, w celu pomocy krajom słabiej rozwiniętym w stawaniu się bardziej konkurencyjnym pod względem gospodarczym i społecznym

    Autor zdjęcia: Thaddeus Roan

    Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

  • Europejskiego Funduszu Społecznego,
  • Europejskiego Funduszu Orientacji i gwarancji Rolnej ? Sekcja Orientacji,
  • Finansowego Instrumentu Wspierania Rybołówstwa.