Szybka ścieżka – działanie 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

2 kwietnia bieżącego roku, ogłoszony został konkurs na nabór wniosków w ramach działania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, noszącego nazwę Szybka ścieżka (więcej pod tym linkiem).

O wsparcie w ramach Szybkiej ścieżki ubiegać się mogą projekty obejmujące:

  • badania przemysłowe i prace rozwojowe,
  • prace rozwojowe.
2 kwietnia bieżącego roku, ogłoszony został konkurs na nabór wniosków w ramach działania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, noszącego nazwę Szybka ścieżka

Autor zdjęcia: AIDSVaccine

Warunkiem konieczny, który należy spełnić jest to, by działania te doprowadziły do zaistnienia innowacji produktowej, lub w zależności od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej – procesowej, w skali nie mniejszej niż skala ogólnokrajowa.

Konkurs Szybka ścieżka adresowany jest dla:

  • mikroprzedsiębiorstw,
  • małych przedsiębiorstw
  • i średnich przedsiębiorców.

Wspieranie badań i rozwoju

Szybka ścieżka stanowi pierwszy konkurs, ogłoszony w ramach nowej perspektywy budżetowej na lata 2014 –2020, którego celem jest wspieranie badań i rozwoju.

W Szybkiej ścieżce przewidziano jednak istotne zmiany w odniesieniu do konkursów organizowanych w latach ubiegłych, dotyczące przede wszystkim zasad realizacji projektów. Przykładowo, do uzyskania wsparcia nie będą kwalifikowane konsorcja przemysłowe, składające się z samych przedsiębiorców, a także konsorcja naukowo –przemysłowe.

Spełniony musi być również warunek, by koszty podwykonawstwa nie były wyższe niż 50% wszystkich kosztów kwalifikowanych (więcej: https://pl.wikipedia.org/wiki/Koszty_kwalifikowalne), a podwykonawcami były organizacje naukowo-badawcze, których wybór nastąpić powinien na zasadach komercyjnych. Teoretycznie istnieje możliwość zlecenia przeprowadzenia prac badawczych podmiotom prywatnym, ale tylko w sytuacji, gdy zaakceptowane zostaną one przez instytucję pośredniczącą w przydzielaniu środków.

,