Wspieranie rozwoju i badań – fundusze unijne

Unijne dotacje dla firm w latach 2014-2020, przeznaczone są zwłaszcza do wpierania rozwoju infrastruktury związanej z badaniami i rozwojem (więcej informacji na stronie). Zakres udzielanego firmom wsparcia bardzo dobrze oddaje hasło: Od pomysłu do rynku, które oznacza wsparcie całego procesu powstawania innowacji – od tworzenia koncepcji niespotykanych dotychczas na rynku produktów, usług lub technologii, poprzez przygotowanie prototypów i linii pilotażowych, finalnie aż po wprowadzanie ich na rynek, na którym działa dana firma.

Pieniądze dla firm

Unijne dotacje dla firm w latach 2014-2020, przeznaczone są zwłaszcza do wpierania rozwoju infrastruktury związanej z badaniami i rozwojem

Autor zdjęcia: Janitors

Na wsparcie liczyć mogą przede wszystkim firmy, które realizują inwestycje, w których ich wdrożenie związane będzie z:

  • wprowadzeniem zasadniczych zmian procesu produkcyjnego,
  • zmian w sposobie świadczenia usług, prowadzących do wprowadzenia na rynek nowych, bądź też znacząco ulepszonych produktów/ usług, przy jednoczesnym zwiększeniu zatrudnienia w przedsiębiorstwie,
  • rozbudową przedsiębiorstwa (wsparciem objęty jest również zakup nowoczesnych maszyn i niezbędnego do rozwoju firmy sprzętu produkcyjnego).

Wspieranie inteligentnych specjalizacji

Największe szanse na uzyskanie dofinansowania w obecnej perspektywie budżetowej mają przedsiębiorcy, którzy realizują inwestycje w branżach postrzeganych jako szczególnie istotne z puntu widzenia rozwoju nie tylko danego regionu, ale także i kraju. Inwestycje są nazywane inteligentnymi specjalizacjami. Zaliczane są do nich na przykład:

  • włókiennictwo i w województwie łódzkim,
  • technologie informacyjne i komunikacyjne w województwie śląskim,
  • medycyna w województwie śląskim.